''El salobre 
corroeix el marès
de les imatges.''

65
/86

Amb cent passes d'home
construeixen una catedral.

El salobre 
corroeix el marès
de les imatges.

L'arcàngel ha perdut
la fesomia del nas,
els ulls i la mirada.

 

LLUíS MAICAS
L'Alguer, 2006