''Elogi de la mosca sarda:
t'he oït volar en català.''

66
/86

Elogi de la mosca sarda:
t'he oït volar en català.

LLUíS MAICAS
L'Alguer, 2006