''Tota
jo som una ofrena que vol assaciar
el teu déu irat de desig. Nèctars
més dolços que la mel del rusc
untaran els nostres llavis.''

67
/86

Quan el muetzí cridi a l’oració
primera, entra en mi com el cant
del gall entra a la casa. Tota
jo som una ofrena que vol assaciar
el teu déu irat de desig. Nèctars
més dolços que la mel del rusc
untaran els nostres llavis.

LLUíS MAICAS
Sidi bu-Said, 2007