''...corre, vine, ajaça’t
al meu costat i comparteix
amb mi la pau del primer so.''

68
/86

Si del corral de les figueres 
estant veus la llum
encesa del cambró,
just al costat de l’alcova,
on guardam l’aixovar,
corre, vine, ajaça’t
al meu costat i comparteix
amb mi la pau del primer so.

LLUíS MAICAS
Sidi bu-Said, 2007