''Tocar fons conhorta, àdhuc encoratja
el nàufrag,
puix que el situa en òptimes condicions per emergir,
i respirar.''

69
/86
X

Dels abismes
procedeix la certitud de la superfície.
Tocar fons conhorta, àdhuc encoratja
el nàufrag,
puix que el situa en òptimes condicions per emergir,
i respirar.

LLUíS MAICAS
Cremen les paraules, 2007