''A les palpentes endevinem la direcció del silenci:
acariciem l’absència per ubicar el desconcert.''

70
/86
XII

A les palpentes endevinem la direcció del silenci:
acariciem l’absència per ubicar el desconcert.

LLUíS MAICAS
Cremen les paraules, 2007