''Els ideogrames dels sarcòfags
suggereixen la teoria que l’espècie humana 
prové de la involució d’un mineral 
semblant a la plastilina:
dúctil, dòcil i mal·leable.''

74
/86
XXV

Una plaga transformà els oceans
en onades de sorra.
A les dunes, els temporals són lents,
però inexorables.
Vestigis d’espina
esperen els arqueòlegs
per cedir enigmes, lectures de jeroglífics
que identifiquin la procedència dinàstica
dels escarabats i altres sacerdots de la cúria
glacial. Els ideogrames dels sarcòfags
suggereixen la teoria que l’espècie humana 
prové de la involució d’un mineral 
semblant a la plastilina:
dúctil, dòcil i mal·leable.

LLUíS MAICAS
Cremen les paraules, 2007