''Vull unes mans immunes al tacte.
Vull unes mans de foc que facin caliu.
Unes mans de sis dits hàbils d'anguila
que s'arrosseguin dins el canyet
del manglar humit...''

>
Dits en els anells
84
/86
Dits en els anells

Ara som prou fort per construir
les mans que necessit per refer
de bell nou el meu cos. Unes mans
que afrontin l'estirp que ret
els braços dòcils a l'enemic.
Unes mans àgils en la maniobra
de pervertir l'ús de les eines,
que facin de les ungles toves acers
per repel.lir l'astúcia de l'afalac.
Vull unes mans immunes al tacte.
Vull unes mans de foc que facin caliu.
Unes mans de sis dits hàbils d'anguila
que s'arrosseguin dins el canyet
del manglar humit per envilir
amb el desig més groller les feres
que assetgen els somnis. Unes mans
de crist que sagnin quan altres mans
escupin el verí de la traïció
sota guants de lleialtat postissa.
Unes mans capaces d'escanyar-me
sens vacil.lació quan surtin de la boca
renúncies irrenunciables.
 

LLUíS MAICAS
Revista 57, 2000