''Serem allò que vulguem ser. Debades  
fugim del foc si el foc ens justifica.''

22
/41
5

¿Qui sinó tots --i cadascú per torna--  
podem crear des d'aquests límits d'ara  
l'àmbit de llum on tots els vents s'exaltin,  
l'espai de vent on tota veu ressoni?  
Públicament ens compromet la vida,  
públicament i amb tota llei d'indicis. 
Serem allò que vulguem ser. Debades  
fugim del foc si el foc ens justifica.

MIQUEL MARTí I POL
L'àmbit de tots els àmbits, 1981