''Sol i sol i per a sempre 
sol al fons de la memòria! 
Alegria viva en mi, 
per a sempreviva, viva 
com el llumenaret blau 
de la rondalla més llunya.''

5
/55
Ara

Ai, no! No em digueu que no 
durarà aquesta alegria! 

Sol i sol i per a sempre 
sol al fons de la memòria! 
Alegria viva en mi, 
per a sempreviva, viva 
com el llumenaret blau 
de la rondalla més llunya. 

Ai, no! No em digueu que no 
durarà aquesta alegria! 

JAUME VIDAL ALCOVER
L'hora verda, 1952