''De la lluna lluna, 
com cau el xampany! 
De la lluna bruna 
a l'estany d'estany.''

>
Les cançons del vi
14
/55
Les cançons del vi

De la lluna lluna, 
com cau el xampany! 
De la lluna bruna 
a l'estany d'estany. 

Peix color de rosa, 
pren-me l'as de cor, 
per la rosa closa 
que es mor si no es mor. 

De la lluna bruna 
crits i desgavells. 
Mel raja la pruna 
entre set crespells. 

Pren-me l'as d'espasa, 
peix color d'argent, 
per la verda casa 
on es tanca el vent. 

On el vent es tanca... 
Cel encrespellat, 
endolceix la branca 
de l'enamorat. 

 *** 

Vi negre, barranc. 
Vi blanc, colomí. 
¿Qui t'haurà de dir, 
vi, la meva sang? 

Traguem flors del fang 
i avui serà ahir, 
la glosa del vi, 
vi negre, vi blanc. 

I allà, ran del cel, 
un broll d'al.leluies. 
I allà, ran del cel 
un test per florir. 
Quatre-centes pluges 
i només un vi. 

 *** 

Que et diré que sí. 
I jo et dic que no. 
Una cosa així. 
Però molt millor. 

No val afegir 
un plat a un tassó. 
No val beure vi 
sense afegitó. 

Falcó. Colomí. 
Colomí. Falcó. 
Ja t'he dit que sí. 
I jo et dic que no. 

 *** 

Ai! 
Sí! 
No! 

Penja encara. 

Cau. 
Que no. 

Cau la clau. 
L'aigua l'empara. 
L'aigua inventa un nou racó. 

L'aigua... L'ai... 
No! 
Sí! 
Ai! 

JAUME VIDAL ALCOVER
L'hora verda, 1952