''Na Margalideta 
fa bugada 
a l'entorn de la prada. 

Si està la roba tan neta!''

>
La Margalida
16
/55
La Margalida

Na Margalideta 
fa bugada 
a l'entorn de la prada. 

Si està la roba tan neta! 

Renta qui renta, 
tota contenta, 
canta qui canta: 
-Dit pellerit, 
cama , cama de rupit...- 

La rosa s'espanta: 
-Si la roba està tan neta! 

-...cama, cama d'arengada...- 
Bona bugada! 
Corr el lleixiu! 

I del niu 
guaita el rupit i diu: 
-Margalideta 
que fas bugada, 
renta, renta tota la prada...- 

-...què en voleu d'aquesta somada? 
Set sous i mig...- 
I la flaire 
del romaní 
ja no sap per on partir. 

-...renta l'herba, renta el riu, 
renta la lluna, 
la noninguna, 
que sempre bada, que mai riu.- 

-Hala, ensella! 
-li respon ella- 
I a volar per altre vent! 
No és per la prada 
la bugada 
ni per la lluna 
ni pel torrent: 
A ca-meva hi falta gent!- 

I a cau d'orella 
la violeta 
diu a la rosa vermella: 
-Si està la roba tan neta!- 

-...què en voleu d'aquesta somada? 
Set sous i mig. 
Posau-la assussuaquí enmig!- 

Si la roba està tan neta! 

JAUME VIDAL ALCOVER
L'hora verda, 1952