''Però correu, correu; correu, cercau allò que encara us falta,
si us falta res, si ens falta encara un crit o l'herba no és prou grassa;
però correu, correu, feis via, anau, anau més aviat encara...''

>
Jeu du rapte
19
/55
Jeu du rapte

Però correu, correu; correu, cercau allò que encara us falta,
si us falta res, si ens falta encara un crit o l'herba no és prou grassa;
però correu, correu, feis via, anau, anau més aviat encara...
¡Oh, delícia! Ja. Endins -ja- criex l'escàndol,
ja, creix l'escàndol, ja, ja, ja ve, ja està, ¡oh, ja! ¡Veieu-lo aquí!

JAUME VIDAL ALCOVER
Igor Stravinsky: le sacre du printems, 1979