''Us faig venir perquè vegeu que les aurores tenen solució
i no cal el tambor de la noça,
no cal, no cal mai el tambor de la noça,
vosaltres que el batéreu tant i tant...''

>
Evocation des ancêtres
22
/55
Evocation des ancêtres

Mirau-la aquí,
mirau-la, viatjants del record, aquí, càlida.
Us faig venir perquè vegeu que les aurores tenen solució
i no cal el tambor de la noça,
no cal, no cal mai el tambor de la noça,
vosaltres que el batéreu tant i tant,
i tant i tant,
entre fums de cigarros enormes i copes d'anissat,
¿ho veis, ho veis com no, com no, com no cal mai,
no cal, no, tanta espera, quan ja torreja la bellesa?
 

JAUME VIDAL ALCOVER
Igor Stravinsky: le sacre du printems, 1979