''Tant he estimat, que tenc l'amor en carn viva
i encara no són meus els meus alens:
perquè respir, i sé que els he deixats
a una altra boca, que no els m'ha tornats.''

35
/55
4

Flaira. ¿No sents l'olor que duc, captiva
del meu desig i presó d'ell ensems?
Tant he estimat, que tenc l'amor en carn viva
i encara no són meus els meus alens:
perquè respir, i sé que els he deixats
a una altra boca, que no els m'ha tornats.
 

JAUME VIDAL ALCOVER
Tres suits de luxe, 1979