''Estima'm tu, la gallineta blanca,
tu defensa'm de tanta teoria
i aquesta per demés devoradora
ciència que posa d'immutable...''

>
La gallineta blanca
37
/55
La gallineta blanca

           (Jo estudiava la Llei Hipotecària, rera el balcó
           que donava al pati, i allà una gallineta blanca
           trescava, tot gratant la terra)

Estima'm tu, la gallineta blanca,
tu defensa'm de tanta teoria
i aquesta per demés devoradora
ciència que posa d'immutable:
guarda'm, si et plau, de la seguretat.
Pel cuc cuquet que cerques -tites! tites-
i or sol que saps, el teu blat de les Índies,
la fresca del parral, la tebiesa 
d'un vent ben educat i cortesia
de la madona, que, en tallar-te el coll,
et clourà la ferida amb una ploma.

JAUME VIDAL ALCOVER
Tres suites de luxe, 1979