''Només l'amor et donarà fermança
d'eternitat, només l'amor...''

49
/55
II

          Amor, che vede che'l mio cor non erra
                                        Lorenzo de' Medici

*

          Vivez, si m'en croyez
                          Rondard

No seràs sol, no seràs llum: només 
rosa seràs, i, descobrint-te viva,
t'obriràs, impecable sensitiva,
lliurada a la bellesa i al progrés.

Dejorn, els vents, distrets i fugissers,
et portaran de l'una a l'altra riba
i viuràs follament, a la deriva,
entre les esperances i els quefers.

Només l'amor et donarà fermança
d'eternitat, només l'amor, que avança
i, a cada passa més rejovenit,

escampa a l'aire clar la seva crida
i et reclama a les llindes del profit
per fer-te vida de la seva vida.

JAUME VIDAL ALCOVER
Sonets a Eurídice, 1962