''Aquí voldria jo tenir-te, al llit,
on la font de la pena s'esgarria,
angúnia de tot, malenconia
acumulada als angles de la nit.''

53
/55
V

          E tant com pus Amor és gran e bell
                                            Ausias March

*

          Haleine contre haleine
                    Ronsard

Aquí voldria jo tenir-te, al llit,
on la font de la pena s'esgarria,
angúnia de tot, malenconia
acumulada als angles de la nit.

Aquí voldria jo que el meu profit
de vida maduràs, aquí voldria
reposar per a sempre l'alegria
i ella només, aquí, pit contra pit

i boca contra boca, fecundíssim
el nostre greu contacte i l'abandó 
de l'esperit, de sobte menudíssim,

de sobte immens, aquí, quan la llecor
de la vasta esperança ens repartíssim:
a tanta destrempança, tant amor. 
 

JAUME VIDAL ALCOVER
Sonets a Eurídice, 1962