''Com la línia que s'arbra en la idea.
De la part estreta a l'immens,
un àpat d'ingravidesa fins a la sacietat.

Línies des d'ací temo enllà.''

2
/2

Impel·lit el traç, la xifra
de la cal·ligrafia a l'encalç.
Llindar de la fita i les cesures.

Com la línia que s'arbra en la idea.
De la part estreta a l'immens,
un àpat d'ingravidesa fins a la sacietat.

Línies des d'ací temo enllà.

VICENç ALTAIó
Correspondències com conspiracions, 1980