''Saps? Em
va semblar que tocava una seda
a la teva cintura. Una seda, sí,
sota la roba primera:


                            comença un altre any.''

>
Ball d'any nou (II)
1
/1
Ball d'any nou (II)

Saps? Em
va semblar que tocava una seda
a la teva cintura. Una seda, sí,
sota la roba primera:


                            comença un altre any.

ANTONI BOTEY SEDó
Travelling, 1998