''Hi ha un silenci cert
fet de sorolls esparracats.

La botzina és un toll
amb vent en lloc d’aigua.''

>
Hi ha un silenci
1
/1
Hi ha un silenci

Hi ha un silenci cert
fet de sorolls esparracats.

La botzina és un toll
amb vent en lloc d’aigua.

JOAN BAPTISTA CAMPOS I CRUAñES
La sang, 2001