''Cerca'm el foc de les aixelles,
el caliu remorós de les entranyes,
que pugna el calze aigualit
per convertir-se en vi del misteri.''

>
Roent
1
/1
Roent

Cerca'm el foc de les aixelles,
el caliu remorós de les entranyes,
que pugna el calze aigualit
per convertir-se en vi del misteri.

Escorcolla cada racó de la història,
que no has arribat al Tàntal,
que l'atzabeja emblanqueix
i la ruda perd la seva flaire.

Però no em demanis llicència.
El temps s'escruça
i a l'hort
la figa bada
mentre una magrana
esclata incandescències.

ÀNGELS CARDONA
Funció pública, 2006