''Trobarem terratrèmols que faran
malbé així mateix pàmpols i jardins.
I tornarà a niar una esperança.''

4
/6

És al migdia de la meva vida
quan descobresc que un cos pot ser el darrer.
Trobarem terratrèmols que faran
malbé així mateix pàmpols i jardins.
I tornarà a niar una esperança.

JOAN ANTONI CERRATO
Cants de Balafi, 2009