''Com si s’estella el bosc
o la casa rebenta.
Fer de minerva enclusa i de ble, nirvi.''

>
Un asteroide
6
/8
Un asteroide

La brossa em fatiga
i del meu cap fa un tors o un animal
marí. A contrapèl. Els peus al bosc.

La boca escura el gland
i l’engoleix, la pista restringida
al drive contra la xarxa.

Com si s’estella el bosc
o la casa rebenta.
Fer de minerva enclusa i de ble, nirvi.

LLUíS JUNCOSA
Glacial, 2013