''Misteriosa: què hi fa d’on has vingut?
Tu eres amb Eva al paradís perdut.''

1
/2
Lady X

No és pas or, és sol tendre el que ensedaren
les fades que han filat ta cabellera,
i el clar de lluna de tos ulls boiraren
com del Thames magnífic la ribera.

Atenes ben segur que no et coneix;
el món de plena llum no és pas ton món;
i així en el nacre de ta pell llueix
la humida irisació del bosc profon.

En tu floreix la raça forta, antiga,
que de totes les altres amb despulles
n’ha fet son senyoriu, i amb tu relliga,
vell i nou, l’arbre etern de noves fulles.

Misteriosa: què hi fa d’on has vingut?
Tu eres amb Eva al paradís perdut.

MAGí MORERA I GALíCIA
, XIX