''Petjades neguitoses 
     s'hi confonen: 
la font és un barbull 
          que gela.

El fang 
     hi amaga un clam 
          a sota l'aigua.''

2
/5
Pluja

La pluja, 
la vertadera reina. 
Molls els carrers, 
     els gossos, 
          les teulades...

I xops l'enteniment 
     i la consciència.

Petjades neguitoses 
     s'hi confonen: 
la font és un barbull 
          que gela.

El fang 
     hi amaga un clam 
          a sota l'aigua.

XULIO RICARDO TRIGO
Llegenda, 1992