MIQUEL BARCELó
(1939-2013)

Catedràtic d'història medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona, narrador i poeta felanitxer.

En el camp de la investigació històrica i arqueològica, s'interessà per les societats andalusines d'origen araboberber i pel procés de destrucció cultural que suposà la ''reconquesta'' cristiana. 

Com a narrador, Barceló és conegut per dues obres de relats breus: El terme de Manacor (2007) i Trenc d'alba (200). També cal recordar que l'any 1957, amb només devuit anys, publicà un llibre de poesies titulat Així sia. Elegies irremeiables. 

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.