PERE COURTAIS
(1816-1888)

Mestre d'escola del Vallespir i poeta precursor de la Renaixença al Rosselló. 

La seva activitat literària s'ha d'entendre en el context de reactivació de la poesia occitana i de l'expansió d'ideals regionalismes i nacionalistes que propugnaven la defensa de les llengües en perill.

L'any 1868 publicà Flors de Canigó i la dècada següent vengueren Dolçures i La pedregada (1874). La seva obra és un intent de deslligar la variant nord-catalana del francès, per exemple esporgant gal·licismes.

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.