DOLORS CUBí
(-)

Poeta catalana.

Publicà el poemari Les coses petites (2000).