MANUELA DE LOS HERREROS
(1845-1911)

Escriptora i administradora mallorquina.

De casa bona, pogué accedir a una educació a què les dones de l'època no podien aspirar.

Abans del matrimoni freqüentà l'Ateneu Balear. Això li permeté trobar-se amb intel·lectuals i escriptors del moment i implicar-se en la vida literària de la ciutat. Aquestes relacions donaren lloc a proses i versos de temàtica costumista, que en gran part es publicaren a revistes del mateix estil ('La Dulzaina', 'La Revista Balear', 'Lo Gay Saber', etc.).

Tot i entrar en relació amb el món floralesc principatí, mai no volgué participar al certamen. Tampoc es resolgué mai a reunir la seva producció literària en volums compactes ni en format de llibre.

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.