MIQUEL ANTON MARTí
(s. XVIII-1864)

Escriptor barceloní de la Renaixença. Cofundador de la Societat Filosòfica. 

Defensor implacable del català, publicà articles a diversos mitjans per exigir-ne l'ús públic a l'època. A més, col·laborà amb Joan Cortada i Luis Bordás en el diccionari quintilingüe català-castellà-llatí-francès-italià (1839).

El mateix any publicà Llàgrimes de viudesa, exemple de les seves preferèncie poètiques barroques i neoclàssiques. La resta de la seva obra aparegué pòstumament a les edicions d'El calendari català de 1865, 1867 i 1868 que editava Francesc Pelagi Britz, un dels autors romàntics catalans més actius durant la Renaixença. 

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.