JOAQUIM RUYRA
(1858-1939)

Narrador i prosista gironí. És un dels grans contistes moderns dels segle XX, també en la línia d'Edgar A. Poe, el seu autor preferit i amb qui comparteix visions fatalistes del món i de la humanitat.

La seva obra cabdal està constituïda per tres reculls de relats: Marines i boscatges (1903), La parada (1919) i Entre flames (1928). El seu univers literari se centra en el mar i la costa; en concret a Blanes d'on provenia la seva família.

Tradueix entre altres, Erckmann-Chatrian, Racine, Molière i Scribe. Un altre vessant de la seva producció és la de crític literari, cosa que el va destacar entre els escriptors del seu temps.

També publicà poesia, com el recull La cobla (1931), una antologia dels poemes que considerava literàriament més valuosos.

Entre 1949 i 1968 s'editaren les Obres Completes de Joaquim Ruyra, que amb el temps ha estat traduït a l'anglès, al francès, a l'italià, a l'alemany i al castellà.

 

Contingut elaborat en col·laboració amb l'AELC (Joaquim Ruyra) per M. Rosa Ruiz González, Lluïsa Julià i Capdevila i Helena Molist.