JOSEP DE TOGORES I SANGLADA
(1767-1831)

Militar provinent de la noblesa mallorquina i escriptor. 

Formà part de la gran promotora econòmica i cultural de l'illa del segle XIX, la Societat Econòmica d'Amics del País.

Escriví poesies en català, traduí les Noches lúgubres, de Cadalso, i obres d’autors clàssics, i compongué una ortografia i un diccionari “de la llengua mallorquina”. La major part de les seves produccions romanen inèdites o no han estat localitzades fins ara.

La seva obra destaca per un lirisme extrem. Els ideals de la il·lustració i els valors romàntics hi convergeixen a través d'un sentimentalisme emfàtic. 

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.