GUILLEM VILADOT
(1922-1999)

Narrador i poeta d'Agramunt. 

Va conrear un ampli ventall de manifestacions artístiques, tant literàries com plàstiques. El qüestionament de les convencions literàries el va portar sovint a les fronteres entre gèneres. Com a creador va mostrar una actitud dissident i marginal enfront de les diverses formes de poder.

En són una mostra les novel·les La cendra (1970), Ricard (1976), L'amo (1980), Memorial de Na Nona (1983), Carles (1994), Autobiografia de Déu (1998), entre d'altres.

A la poesia, l'experimentalisme l'acostà a comprendre els conjunts de versos com a poema-cosa, així com també a explorar els camins avantguardistes de la prosa poètica. Destaca la recopil·lació Amor físic (1983). Les seves poesies completes han estat reunides en cinc volums, el darrer d’ells publicat de manera pòstuma: Poesia Completa V (2004).

Va ser soci d'honor de l'AELC.

 

Contingut elaborat en col·laboració amb l'AELC (Guillem Viladot) per Rosa Massanés i X. R. Trigo.