ANTONI JOSEP VIVES
(-)

Poeta mallorquí. 

L'any 1982 publicà el recull de poesia El faune reclòs i altres soledats