RAMON XIRAU
(1924-2017)

Poeta i filòsof mexicà d'origen barceloní. 

S'exilià a Mèxic amb la família de ben petit i s'educà a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, on després dirigí el departament de filosofia. 

Fraternitzà amb Octavio Paz i el seu pensament s'imbuí d'un existencialisme personalista molt de moda als entorns mexicans de l'època. Aquesta presa de posició també influí la seva poesia. Autors com Paul Éluard, F. Hölderlin, els simbolistes francesos, Joan Maragall i Agustí Bartra s'entreveuen per entre els seus versos.

És autor dels poemaris Deu poemes (1951), L'espill soterrat (1955), Les platges (1974), Graons (1979), Dit i descrit (1983), Ocells (1986), Natures vives (1991) i Indrets de temps (1999). El 1996 s'edità la seva Poesia Completa.

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.