''Perquè una estàtua es vegi ben proporcionada 
des de la perspectiva dels transeünts, val 
exagerar-li el cap i les espatlles.''

118
/177

Mentre penso si una olor pot fer soroll, 
algú que seu al meu davant va i em diu: 
-Perquè una estàtua es vegi ben proporcionada 
des de la perspectiva dels transeünts, val 
exagerar-li el cap i les espatlles. 

JOAN BROSSA
Ollaó, 1975