''Lluitem en la certesa d'ensorrar 
tot imperialisme castellà!''

>
Al president Companys
120
/177
Al president Companys

El teu exemple es dreça com un cim: 
sentim bullir la sang dintre l'abisme, 
i tot té la sortida en aquell crim, 
tan odiós, dels nazis i el franquisme. 

Però a la vida no hi ha solc prou tort 
per a barrar el barranc d'aquell mal dia: 
la terra venjarà la teva mort 
i amb l'ombra passarà la tirania. 

D'un mar, en surten cent. La claredat 
avança. El pensament de tots empunya 
la teva imatge de la Llibertat, 
del teu esforç pel Fur de Catalunya. 

Lluitem en la certesa d'ensorrar 
tot imperialisme castellà! 

  Desembre de 1971

JOAN BROSSA
Antologia de poemes de revolta, 1976