''Entén que cada fil té un nus, i la 
cobdícia el seu ham. Ni no ni sí 
o fer un nus de tots dos, fort, sota el sol.''

>
Parla la música
127
/177
Parla la música

Jo crec que l'alegria és un gran do, 
que la tristesa no ha dut a re 
perquè a la vida aquell qui no té do 
de fer que canti el gall no pot fer re.

el pensament em sembla bé, i a mi 
m'escau tota postura. Qui la fa 
la paga, per això veig dins de mi 
el que vull; qui no ho fa així res no fa.

Tot el que vols t'ho has de fer tot sol. 
Treu-te els hams de la boca. Fes que la  
paraula surti lliure del teu si.

Entén que cada fil té un nus, i la 
cobdícia el seu ham. Ni no ni sí 
o fer un nus de tots dos, fort, sota el sol.

JOAN BROSSA
Furgó de cua, 1993