''Aquest poema és el vuitè, 
i el número vuit, ajagut, és el signe 
de l'infinit. 
Amb un compàs traço un quadrat al buit 
de l'espai.''

>
VIII
129
/177
VIII

Aquest poema és el vuitè, 
i el número vuit, ajagut, és el signe 
de l'infinit. 
Amb un compàs traço un quadrat al buit 
de l'espai. 

JOAN BROSSA
Suite tràmpol i el compte enrere, 1994