''Allò que comença és 
                   des d'aquest moment 
allò que acaba; 
allò que fineix és alhora 
allò que arrenca.''

>
Tic-tac
130
/177
Tic-tac

Allò que comença és 
                   des d'aquest moment 
allò que acaba; 
allò que fineix és alhora 
allò que arrenca. 

JOAN BROSSA
Passat festes, 1995