''--Si m'estimaves més, jo fóra més amable. 
--Si fossis més amable, jo t'estimaria més.''

>
Conjugal
132
/177
Conjugal

--Si m'estimaves més, jo fóra més amable. 
--Si fossis més amable, jo t'estimaria més. 

(Només del casament de l'Home invisible 
amb una dona transparent en resulta 
un matrimoni no vist.)

JOAN BROSSA
Passat festes, 1995