''--Vol fer el favor de callar, que no 
em deixa sentir la música!''

>
El recital
133
/177
El recital

El poeta fa un recital acompanyat per un bateria. 
En començar hi ha vint espectadors. 
Després, deu. 
Després, cinc. 
Després, tres. 
Després, un, que s'aixeca i diu: 
--Vol fer el favor de callar, que no 
em deixa sentir la música!

JOAN BROSSA
Passat festes, 1995