''El present és la forma 
real de tota vida-. Sé que fa d'herbolari, 
però ignoro on té la botiga.''

>
Casual
134
/177
Casual

-La vida és una imatge de les estacions 
de l'any; i les estacions són una imatge 
de la vida -diu-. El present és la forma 
real de tota vida-. Sé que fa d'herbolari, 
però ignoro on té la botiga. 

JOAN BROSSA
Sumari astral, 1999