''No és fàcil de canviar el curs de les coses. 
Vaig traient la pols del llenguatge. 
Els paisatges són estats d'ànim 
i el temps és un desdoblament 
de la Història.''

>
Traient el foc a llum
135
/177
Traient el foc a llum

Al contrari dels animals, els arbres centenaris 
conserven la seva vitalitat i semblen eternitzar-se 
en el munt de terra que els aguanta. 
No és fàcil de canviar el curs de les coses. 
Vaig traient la pols del llenguatge. 
Els paisatges són estats d'ànim 
i el temps és un desdoblament 
de la Història. 

JOAN BROSSA
Sumari astral, 1999