'' Se senten uns trucs desesperats al picador de la porta. Cada vegada més forts. De sobte es fa silenci i baixa el...''

140
/177
X

Habitació blanquinosa amb una gran portalada central tancada. Pausa. Travessa corrent de dreta a esquerra una ballarina en tutú vermell. Pausa. Cap a la dreta de l'escenari cauen a intervals de cinc segons, grans, les sis lletres del cognom de l'autor. Pausa. Se senten uns trucs desesperats al picador de la porta. Cada vegada més forts. De sobte es fa silenci i baixa el 

                               TELÓ 

JOAN BROSSA
Teatre complet: poesia escènica. Vol. III. Postteatre, 1978