''El primer allarga el braç i pinta a la paret el mot FI, alhora que tots els altres el repeteixen a l'esquena del company del davant.''

147
/177
Fi

Habitació pintada de fosc.

Set PERSONATGES vestits de negre s'estan l'un darrera l'altre immòbils amb un pinzell i un pot de pintura blanca. Pausa. El primer allarga el braç i pinta a la paret el mot FI, alhora que tots els altres el repeteixen a l'esquena del company del davant.

Se'n van en filera.

JOAN BROSSA
Teatre complet: poesia escènica. Vol. III. Postteatre, 1978