''El públic s'asseu en cadires posades en files paral.leles. Pausa. entra un HOME i mostra un paper amb el mot SABATA.''

>
Saient
148
/177
Saient

El públic s'asseu en cadires posades en files paral.leles. Pausa. entra un HOME i mostra un paper amb el mot SABATA. Es desa el paper i mostra la fotografia d'una sabata baixa d'home, de mida natural. Es desa la fotografia i mostra una sabata baixa d'home, de costat. S'atansa més al públic i ensenya l'altra banda de la sabata, on hi ha escrit amb guix el mot TELÓ. L'esborra amb un mocador, es desa la sabata i se'n torna somrient.

JOAN BROSSA
Teatre complet: poesia escènica. Vol. III. Postteatre, 1978