''El públic s'asseu. Entra una CAMBRERA d'anys, reparteix publicacions i revistes pornogràfiques i se'n torna. Pausa d'un quart de durada.''

>
La canal de la petxina
150
/177
La canal de la petxina

    I 
Sala àmplia i moblada amb gust bigarrat. El públic s'asseu. Entra una CAMBRERA d'anys, reparteix publicacions i revistes pornogràfiques i se'n torna. Pausa d'un quart de durada. La CAMBRERA recull les publicacions, invita a passar el públic en una segona habitació i surt.

     II i III 
L'habitació és més petita. Al mig una NOIA, sensual, els ulls fixos, es posa unes arracades en forma d'anella. Després, a poc a poc, uns guants negres. Se'n va a poc a poc.

Pausa. Reapareix la CAMBRERA i invita el públic a sortir al jardí.

JOAN BROSSA
Teatre complet: poesia escènica. Vol. III. Postteatre, 1978