''Entra una stripteasista per l'esquerra i tot fent el número canta:...''

>
VIII (deu números de trip-tease)
161
/177
VIII (deu números de trip-tease)

Entra una stripteasista per l'esquerra i tot fent el número canta:

El meu promés és pintor 
i m'ha fet un retrar; 
en lloc dels ulls 
ha pintat dos estels; 
en lloc de la boca 
ha pintat una rosa; 
en lloc de les dents 
ha pintat tot de perles; 
en lloc de galtes 
ha pintat dos préssecs; 
en lloc de cintura, 
una soca de palmera. 
I el resultat és que tota jo 
semblo talment un monstre...

Saluda somrient i surt per la dreta. El criat deixa un tamboret amb roba i sabates i retira el micròfon. (Entra per l'esquerra i surt per la dreta.)

JOAN BROSSA
Teatre complet: poesia escènica. Vol. VI. Strip-tease i teatre irregular, 1983